Opvangvormen

De diensten die wij leveren bestaan uit het ter beschikking stellen van kindplaatsen met als doel het verzorgen van goede opvang voor het jonge kind in de leeftijd van 0 tot groep 1 van de basisschool. Dit zijn vaste dagen per week  Daarnaast zitten de dinsdag en donderdag op dit moment helemaal vol.

Kinderopvang ’t Beuntje beantwoordt  in sociaal-maatschappelijk opzicht aan een steeds groter wordende behoefte, namelijk de toenemende vraag naar goed gefaciliteerde kleinschalige kinderopvang op locaties die daarvoor bij uitstek geschikt zijn.