GGD

BijlageGrootte
PDF-pictogram Inspectierapport 2024510.96 KB

Jaarlijks onderzoekt de GGD in opdracht van de gemeente de kwaliteit van de opvang op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het inspectierapport kunt u hierboven inzien.