Kinderopvangtoeslag

Op www.toeslagen.nl kunt u veel informatie vinden en zien wat u als tegemoetkoming krijgt in de kosten van de kinderopvang. Hierbij heeft u ons registratienummer in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (167672782) nodig en het BSN van uw kind.

Wilt u kinderopvangtoeslag aanvragen? Doe dat dan binnen drie maanden na de maand dat de kinderopvang is begonnen.

Een voorbeeld: een kind gaat vanaf 2 januari 2019 naar de kinderopvang. De ouder moet dan uiterlijk 30 april 2019 de kinderopvangtoeslag aanvragen, om geen maand mis te lopen. Als de ouders wachten met aanvragen tot 31 mei 2019, dan ontvangen ze geen kinderopvangtoeslag over januari, maar wel over de maanden februari, maart, april en mei.

Het recht op kinderopvangtoeslag is gekoppeld aan het aantal uren van de partner die het minst werkt:

  • Gaan uw kinderen nog niet naar school? Dan heeft u recht op 140% van die gewerkte uren.
  • Gaan uw kinderen wel naar school? Dan heeft u recht op 70% van die gewerkte uren. Deze kinderen maken immers minder uren gebruik van kinderopvang.

U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen.

Kinderopvangtoeslag wordt berekend over het maximale uurtarief. Per 1 januari 2019 gelden de volgende maximale uurtarieven waarover kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd:

  • dagopvang in een kindercentrum: € 8,02

Meer informatie kunt u vinden op:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/vraag-en-antwoord